TÜSAN A.Ş je izabrao General Makinu

TÜSAN A.Ş je izabrao General Makinu
Našim kupcima i poslovnim partnerima bliže smo predstavili naše postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena, koje smo izložili na sajmu KOMATEK 2017, koja se proizvode najnovijom tehnologijom i stoprocentno zadovoljavaju potrebe industrije. Dogovorili smo se u vezi naše mašine General 03 sa gospodinom Abdullahom Hamidijem, vlasnikom Tusan A.S. Želimo im puno sreće i zarade.