Naša drobilična postrojenja nalaze se širom sveta

Naša drobilična postrojenja nalaze se širom sveta
Usled pandemije, nastavili smo neprekidno projekte koje smo radili i kao i novodogovorene sa svim naporom i proizvodnom snagom, posebno u prvom kvartalu 2021. godine, kada je bilo problema sa snabdevanjem proizvodnje ne samo na lokalnom već i na svetskom globalnom tržištu.
Možemo reći da mi kao General Makina, ispunjavamo svoje obaveze u proizvodnji postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena, koji je jedan od glavnih sektora koji hrani sektore građevinarstva, koji igraju aktivnu ulogu u razvoju civilizacijskog nivoa. u našem svetu, čak i pod teškim uslovima.
 
Dajući prioritet bitnosti našeg poslovanja i zadovoljstvu naših kupaca, proizvodimo drobilice za upotrebu širom sveta i nastavljamo sa izvozom.