Besleyici Bunker Parçaları

Besleyici Bunker Parçaları
Taş ocaklarında ilk aşamada görev yapan besleyici bunkerler, kirli tüvenan malzemeyi birbirinden ayırmak ve taş kırma makinasını düzenli beslemek için kullanılır.
Konkasör tesislerinde primer kırıcıyı beslemek dışında, sekonder veya tersiyer kırıcıları beslemek içinde ızgaralı ara besleme veya stok bunkerleri kullanılabilmektedir.
 
General Makina besleyici bunker parçaları zor koşullarda uzun yıllar boyunca çalışabilecek şekilde imal edilir.
Peki başlıca besleyici bunker yedek parçaları nelerdir?
En önemli besleyici yedek parçalarının başında vibro motorlar gelmektedir, çünkü besleyici bunkerlerin kirli malzemeyi temizleme, ayırma ve taşıma işleri vibro motorların yapmış olduğu titreşimler sayesinde gerçekleşmektedir, dolayısı ile eğer vibro motorlar bozulursa sistem de komple durur.
Diğer bir önemli bunker parçası ise bunker yaylarıdır, bu yaylarda oluşabilecek kırılma veya uzun kullanım sonucu esneklik kayıpları, yedek bunker yayları ile onarılmalıdır.
Son olarak ise besleyici ızgarası, yan duvar ve taban astarları yer almaktadır. Kısa vadede sorun teşkil etmeyen bu yedek parçaların değişimi, uzun vadede bunker gövdesinin zarar görmesi ve delinmesi ile sonuçlanabilir. Ayrıca bunker ızgarasında oluşabilecek kırıklar yüzünden bypas mekanizması sağlıklı çalışmayacaktır.

General Makina titreşimli besleyici bunker ve bunker yedek parçalarını dünyanın farklı bölgelerindeki iş ortaklarına sağlamaktadır.