AGÜB Agrega Üreticileri Birliğini İzmir'de misafir ettik.